Zahteve glede kakovosti

Q

GRUNDFOS-ove zahteve glede kakovosti za dobavitelje

je dodatek k okvirnemu sporazumu. Najmanj, za kar bi si moralo prizadevati vodstvo za kakovost pri naših dobaviteljih, je uskladitev z zahtevami ISO 9001. Pričakovanja GRUNDFOS-a so, da naši dobavitelji razvijejo procese in postopke, ki preprečujejo nastanek napak, in da si prizadevajo za nenehno izboljševanje teh procesov.

Za nadaljnje informacije o vsebini dodatka 7 se obrnite na Skupino Nakupi

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati