Nagrada za dobavitelje

Nagrado dobavitelj leta je GRUNDFOS uvedel kot globalni program v letu 1999.

Zmagovalci so izbrani s strani globalne ekipe vodij iz nakupa, inženiringa, proizvodnje in logistike, katerih odločitev temelji na uspešnosti dobavitelja glede na njegovo kakovost, storitve, tehnologijo, inovacije in ceno.
Dobavitelj leta je izbran na podlagi njegove celotne poslovne uspešnosti v zvezi z zagotavljanjem GRUNDFOS-u storitev in delov svetovnega razreda. Nagrada se podeli med slovesnostjo na sedežu podjetja GRUNDFOS.

Nagrada dobavitelj leta je podeljena dobavitelju, ki presega naša pričakovanja in zavezo pomagati GRUNDFOS-u priti do svetovnega kova.

Merila točkovanja
V nadaljevanju je podana obrazložitev področij, na katerih bodo točkovani dobavitelji.

• Odličnost v kakovosti
• Odličnost v produktivnosti
• Odličnost v tehnologiji
• Odličnost v dostavi in prilagodljivosti
• Odličnost v prometu in logistiki
• B2B sodelovanje

Dobavitelj, ki dobi najvišjo oceno v izbranem merilu točkovanja, pridobi nagrado.

Nagrada za dobavitelje

Zmagovalci nagrade za dobavitelje

2011: Morgan Technical Ceramics

2010: Caleffi

2009: Fairchild Semiconductor

2008: Morgan Advanced Ceramics

2007: ESK Ceramics

2006: Bohen DK

2005: Nexans Winding Wires

2003: NHS Maskinfabrik A/S

2002: Outokumpu

2001: AEG

2000: Vald. Birn Jernstøberi A/S

1999: Burcharts A/S


    Facebook Twitter LinkedIn