Organizacija

Organizacija skupine Nakup

Glavni del organizacije skupine Nakup temelji na upravljanju skupin, ki sovpadajo z našo strukturo virov na področju neposrednih materialov. Poleg tega druge funkcije na področju posrednih nakupov, poslovne inteligence in upravljanja procesov dopolnjujejo organizacijsko strukturo.

Da bi zagotovili tesno sodelovanje in globalno usklajevanje v okviru nakupov, se lokalno vodstvo nakupov v proizvodnih podjetjih ozira na skupino Nakup kot tudi na lokalne uprave družbe.

Znotraj Nakupa je odgovornost dobavitelja razdeljena med skupino dobaviteljev in lokalnim dobaviteljem. Skupina dobaviteljev je opredeljena kot skupina dobaviteljev, ki ima več kot en proizvodni obrat, medtem ko so lokalni dobavitelji opredeljeni kot dobavitelji, ki nudijo samo en objekt. Skupina Nakup je odgovorna za vse skupine dobaviteljev in temu primerno so lokalni oddelki Nakup v sestrskih podjetjih odgovorni za vse lokalne dobavitelje.

Organizacija
Organizacija skupine Nakup
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati