Politika/pravila skupin

file

Pravila skupin so v veljavi samo, če niso v nasprotju z lokalno zakonodajo v državah, kjer skupina izvaja lokalno dejavnost.

Te pravilnike uporabljajo podjetja, ki nosijo ime Grundfos. V podjetjih, ki so v lasti Grundfosa - vendar ne nosijo imena Grundfos - se lahko odbor direktorjev odloči delati ločeno politiko podjetja.

Politika (www.grundfos.com)

 


    Facebook Twitter LinkedIn