Poslovni koncept

Poslovni koncept

Poslovni koncept - Pravilnik skupine

Skupina bo nadaljevala in širila svoj ​​položaj kot postavljalec svetovnih trendov v raziskavah, razvoju, proizvodnji in prodaji črpalk, črpalnih sistemov, električnih motorjev ter opreme za prenos tekočin, predvsem vode.

Sočasno s spremembami prihodnjih zahtev, bo skupina lahko uporabila svoje tehnologije in znanja za raziskave in razvoj, proizvodnjo in prodajo drugih industrijskih izdelkov.

Skupina bo svoje dejavnosti opravljala na podlagi dolgoročnega načrtovanja, ki vsebuje splošne tarče in cilje, politiko in strategije.

Skupina bo širila svojo dejavnost na podlagi dobre finančne podlage, s pripisovanjem posebnega pomena visoki kakovosti in dobrim storitvam za stranke, tako da izdelki ne bodo prispevali le k napredku skupine, ampak bodo koristili tudi skupnostim, kjer ima Grundfos svoja podjetja in kjer se uporabljajo izdelki Grundfos.

Vsako podjetje v skupini ustrezno prilagodi svojo rast glede na potencial lokalne skupnosti. Odnosi skupine z zaposlenimi, poslovnimi povezavami in drugimi zainteresiranimi stranmi bodo temeljili na visoki etiki.

Visoka kakovost izdelkov bo temeljila na temeljito preizkušenih modelih in na uporabi najboljših razpoložljivih materialov. Nerjaveče jeklo je značilna lastnost Grundfosa in bi se moral uporabljati kot inženirski material, kolikor je s tehničnega in finančnega vidika to le mogoče.

Skupina bo usmerjena k doseganju visoke stopnje dodane vrednosti v proizvodnji in k visoki stopnji avtomatizacije preko množične in serijske proizvodnje. Paleta izdelkov mora biti dovolj velika, da bo v prihodnosti omogočila stabilnost skupine, neodvisno od prodajnih obetov za en sam izdelek, vendar ne sme biti večja od donosnosti, ki se lahko vzdržuje z optimizacijo števila proizvodov.

Skupina bo ustanovila v celoti lastna podjetja Grundfos na vseh trgih, ki so komercialno ugodni in kjer lokalna zakonodaja dovoljuje ustanovitev takih podjetij. Na trgih, kjer zakonodaja zahteva sodelovanje z lokalnim partnerjem, se lahko ustanovijo podjetja s skupnim vlaganjem. V teh primerih mora Grundfos - če je le mogoče - posedovati kontrolni delež.

Na trgih, kjer ustanovitev podjetja Grundfos komercialno ni privlačna, bo Grundfos sklenil sporazume o sodelovanju in zastopanju Grundfosa s številnimi lokalnimi distributerji.

Posamezna podjetja Grundfos so lahko pri svojem vsakodnevnem delu svobodna in neodvisna, vendar pa morajo upoštevati splošne interese skupine.

Skupina mora v vseh pogledih ostati finančno neodvisna od drugih podjetij, organizacij in ustanov.

Visoka donosnost ni sama sebi namen, ampak sredstvo za nadaljnjo rast skupine.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati