Komunikacija

Komunikacija

Komunikacija - Pravilnik skupine

Grundfos bo nadaljeval z aktivno politiko komuniciranja, ki temelji na visokih etičnih načelih. Komunikacijska politika namerava prispevati k doseganju splošnih ciljev Skupine in tudi h krepitvi podobe Skupine, usmerjene k ustreznim zainteresiranim stranem.

Grundfos si bo prizadeval obvestiti zaposlene, preden to stori zunanji svet, in pokazati pripravljenost posredovanja dobre in tudi manj dobre novice. Del politike Grundfosa je, ne pritegniti pozornost nase z negativnimi izjavami o konkurentih.

Namen interne komunicije z zaposlenimi na vseh ravneh je zagotoviti največjo možno motivacijo, občutek za skupnost in razumevanje ciljev in dejavnosti Skupine, vključno z vlogo posameznega zaposlenega. Informacije morajo biti kratke, jasne in natančne ter posredovane čim prej - omejene le s poslovnimi pogajanji, osebnimi premisleki in podobnimi dejavniki.

Namen zunanje komunikacije je okrepiti predstavo zunanjega sveta o Skupini kot o dinamičnem in zaupanja vrednem partnerju in delodajalcu kakor tudi odgovornem državljanu. Grundfos želi, da svet ve za njegov odnos in dejanja. Aktivne zunanje informacije imajo za cilj omogočiti Skupini, da začrta vsebino na svojih pogojih glede pomembnih, ključnih vprašanj.

Vizija Grundfosa biti priznan kot vodilni proizvajalec visoko kakovostnih črpalk se nanaša tudi na odnos Skupine do pisne komunikacije. Visoka kakovost je torej edina sprejemljiva raven jezika in komunikacije.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati