Finančno načrtovanje in nadzor

Finančno načrtovanje in nadzor

Finančno načrtovanje in nadzor - Pravilnik skupine

Skupinin proračun in informacijski sistem bo nenehno prilagajan, z namenom podpirati kratko-in dolgoročno načrtovanje na ravni Skupine in podjetja ter na segmentni in regionalni ravni. Finančne funkcije Skupine morajo zagotoviti, da se odločitve glede poslovanja naredijo na podlagi ustreznih in točnih podatkov in analiz.

Večje naložbe morajo vedno temeljiti na analizi stroškov in koristi ter na drugih pomembnih finančnih analizah. Skupina bo ob izvedeni naložbi spremljala te analize, če bo le mogoče.

Za vsa proizvodna podjetja je treba izdelati izjave o donosnosti linije izdelkov, za vse glavne proizvodne linije pa je potrebno narediti posodobljene izračune Skupine.

V njihovem strateškem načrtovanju morajo segmenti zagotoviti, da so narejene ustrezne analize stroškov in koristi za posamezne glavne strategije, vključno z analizami o letnih prispevkih za kritje proizvodni linij segmenta.

Funkcija kontrolerja opravlja letno, ali kot je potrebno, notranji nadzor procesov skupine, računovodstva in informacijskih sistemov.

Transferne cene Skupine se določa v skladu z "neodvisnim tržnim načelom" ("arm’s length principle") v smernicah OECD o transfernih cenah.

Odkupno in prodajno podjetje se za transferne cene običajno pogajata enkrat letno. Enkrat letno je za morebitno uporabo s strani lokalnih davčnih organov potrebno določiti dokumentacijo o transfernih cenah.

Grundfos podjetja morajo upoštevati lokalno zakonodajo, ki ureja letne zaključne račune, kot tudi smernice Skupine za predstavitev letnih zaključnih računov. V primeru, da sta ta dva v konfliktu, mora podjetje Grundfos upoštevati lokalno zakonodajo o letnih zaključnih računih.

Regulatorna funkcija Skupine je odgovorna za izvajanje - vsaj enkrat na leto - notranjega nadzora vseh podjetij v Skupini v skladu s sprejetimi navodili za notranjo kontrolo v Skupini Grundfos. Med notranjim nadzorom morajo kontrolorji uprave Grundfosa A/S imeti dostop do vseh podatkov, razen do podatkov o plači in pokojnini upravnega direktorja ali generalnega direktorja podjetja.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati