Informacijska tehnologija (IT)

Informacijska Tehnologija (IT)

Informacijska tehnologija (IT) - Pravilnik skupine

Sistemi informacijske tehnologije (IT) se bodo izvajali za pridobitev konkurenčne prednosti v poslovanju, za zagotovitev informacij nosilcem odločanja, za integracijo notranjih procesov, za avtomatizacijo administracije in za omogočanje elektronskega povezovanja s strankami in dobavitelji.

Za dosego potrebnega notranjega in zunanjega poslovnega povezovanja mora razvoj infrastrukture IT Skupine in IT sistemov potekati v skladu s skupnimi smernicami.

IT strategija Skupine določa pogoje nakupa, oblikovanja in vpeljave sistemskih rešitev v vseh podjetjih Skupine. IT rešitve, ki predstavljajo ovire za ta razvoj, ne bodo dovoljene.

Sistemi Skupine morajo delovati na način, ki zagotavlja visoko dostopnost, hkrati pa se izogiba nenamerni ali nezaželeni uporabi. Redno je potrebno iz tehničnega in s finančnega vidika ocenjevati alternativne rešitve za doseganje visoke stabilnosti in varnosti.

Mreže in sisteme Skupine mora razviti in jih voditi organizacija, ki ustreza centralnim in tudi lokalnim poslovnim zahtevam sistemov.

Pridobivanje in razvijanje sistemov mora temeljiti na mednarodno priznanih in široko uporabljenih rešitvah, orodjih in standardih. Standardne rešitve je treba iskati in uporabljati, kadar koli je to mogoče.

Lastni razvoj sistemov Skupine mora biti omejen na minimum in mora zajemati le področja, na katerih uporaba standardnih rešitev ni mogoča. Za pridobitev določene funkcionalnosti, stabilnosti in varnosti je potrebno razvojne projekte nadzorovati v časovnem in stroškovnem smislu. Primarno mora Skupinin sistemski razvoj potekati centralno. Lokalni sistemski razvoj bo vedno usklajen z IT funkcijo Skupine in dovoljen le, kadar bodo posebne potrebe govorile v njegov prid.

Skupina bo prek okvirnih sporazumov o nakupih pridobila ugodne cenovne/servisne pogoje glede strojne opreme, programske opreme in drugih zunanjih potrebščin. Vsi nakupi sorodni IT morajo biti v skladu z okvirnimi sporazumi Skupine, če ti obstajajo. Okvirne sporazume Skupine je vedno potrebno narediti v sodelovanju s Skupino Nakup.

IT politika ne zajema razvoja programske opreme za proizvode ali proizvodno opremo.


    Facebook Twitter LinkedIn