Lokalno sestavljanje, ki ga ne opravi Grundfos, temveč drugo podjetje

Lokalno sestavljanje, ki ga ne opravi Grundfos, temveč drugo podjetje

Lokalno sestavljanje, ki ga ne opravi Grundfos, temveč drugo podjetje - Pravilnik skupine

Izdelava vseh sestavnih delov in sestava vseh končnih izdelkov v Grundfosovih lastnih podjetjih je del splošne politike Skupine. Vendar, če to zahtevajo tržne razmere, se lahko sestavljanje izdelkov Grundfos preda v roke zastopnikom in trgovcem po predhodni odobritvi s strani uprave Skupine.

Kolikor je le mogoče, se morajo kupovati standardni izdelki, ki so sestavljeni v tovarni Grundfos, medtem ko so lahko za zagotovitev hitre dostave posebni izdelki sestavljeni tudi lokalno.

Preden se agentu ali trgovcu zaupa lokalno sestavljanje izdelkov Grundfos, je potrebno preveriti, da ima agent ali trgovec ustrezne prostore, ki omogočajo zadovoljive delovne pogoje, prostore za skladiščenje komponent, itd.

Vso sestavljanje izdelkov Grundfos mora biti opravljeno z uporabo Grundfosovih posebnih orodij in opreme ter preskusnih objektov, ki jih omogoči Grundfos, na strošek partnerja in po predhodnem dogovoru.

Grundfos bo poskrbel, da bodo partnerju za sestavljanje na voljo potrebno znanje, izkušnje, risbe in seznami delov. Gradivo je v lasti Grundfosa in se lahko uporablja le za zgoraj navedeni namen. V nobenem primeru partnerju ne bo dovoljeno izročiti gradiva tretji osebi. V primeru prekinitve sodelovanja z Grundfosom, je potrebno zgoraj navedeno gradivo vrniti.

Grundfos bo svoje strokovno znanje dal na voljo partnerju za izvajanje sestavljanja; partner bo glede na predhoden dogovor plačal s tem povezane stroške.

Vsi sestavljeni izdelki morajo biti skrbno preizkušeni v skladu z navodili Grundfosa.

Vsi dogovori o lokalnem sestavljanju morajo biti sklenjeni v pisni obliki in odobreni s strani pravnega oddelka Skupine. Takšni sporazumi vključujejo finančne pogoje, kot je plačilo partnerja za prenos znanja, dokumentacije in opreme, kot tudi ureditev licenčnih pogojev, če sploh, v zvezi s tehnologijo Grundfos.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati