Trženje

Trženje

Trženje - Pravilnik skupine

V svoji dolgoročni tržni strategiji se bo Skupina Grundfos osredotočila predvsem na trge z velikim potencialom za prihodnost, hkrati pa si bo prizadevala postati najbolj globalna skupina za črpalke na svetu. Strategija trženja skupine bo izvajana v tesnem sodelovanju s tržnimi segmenti in prodajnimi regijami.

Skupina si bo na vseh trgih, kot tudi na posameznih tržnih segmentih, prizadevala doseči dovolj velik tržni delež, da postane vodilna na trgu. Poleg tega bodo tržne dejavnosti temeljile na znanju in izkušnjah na področjih, na katerih se uporablja paleta izdelkov Grundfos.

V svojih tržnih dejavnostih bo skupina kot odločilne parametre uporabila kakovost, okoljsko ozaveščenost in energetsko zavest.

V svojih prodajnih dejavnostih bo skupina vedno uporabila visok nivo etike tržnih praks. V prizadevanju prodati izdelek noben član osebja Grundfos ne bo krivično govoril o katerem koli konkurentu.

Podjetja Grundfos igrajo aktivno vlogo v odnosu do trgovinskih združenj in lokalnih oblasti, in sicer v takšnem obsegu, ki povečuje vpliv Grundfosa.

Da bi zaščitili celostno podobo Grundfosa in vzpostavili dobre odnose s strankami, mora vsako podjetje Grundfos zagotoviti najboljši možen servis po prodaji preko lastne servisne organizacije, ki jo dopolnjujejo pooblaščeni servisni partnerji Grundfos.

Vsako odločitev o trženju Grundfosovih proizvodov na območjih, kjer skupina ni zastopana s podjetji Grundfos, podružnicami ali združenimi podjetji, mora doreči uprava skupine.

Cena izdelka mora temeljiti na ustreznem upoštevanju visokega položaja blagovne znamke Grundfos, visoki kakovosti prodajnega asortimana, lokalni cenovni strukturi in na skupnih interesih skupine.

Izdelki iz skupine naj se primarno tržijo predvsem preko Grundfosove lastne prodajne organizacije in pod imenom Grundfos. Vendar pa lahko uprava Skupine v primeru prevzema odloči, da se izdelki iz prevzetih podjetij prodajajo v imenu teh podjetij.

Kadar je zaradi okoliščin to upravičeno, se lahko z odobritvijo uprave Skupine izvaja prodaja drugim proizvajalcem črpalk.

Če je potrebno, se paleta izdelkov lahko poveča z izdelki drugih proizvajalcev črpalk. V takih primerih se morajo ti izdelki tržiti pod imenom Grundfos. Ustrezen segment upravljanja odloči, za katere izdelke je to pomembno.

V posameznih primerih so za izpolnitev posebnega naročila lahko v ponudbo vključeni izdelki tretje osebe, vendar se v tem primeru izdelek tretje osebe prodaja pod njenim imenom. V paleto izdelkov Grundfos se lahko vključi dodatna oprema tretje osebe, če to podpira prodajo izdelkov Grundfos.

Strategija trženja blagovne znamke skupine zagotovlja, da kupci, potencialni zaposleni in druge zainteresirane strani vedno bolj razmišljajo o Grundfosu kot o najbolj odgovorni, v prihodnost usmerjeni in najbolj inovativni skupini za črpalke na svetu. Tržne aktivnosti skupine morajo biti standardizirane v skladu s Priročnikom o trženju blagovne znamke Grundfos za zagotovitev doslednega in enotnega trženja po regijah in podjetjih.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati