Patenti

Patenti

Patenti - Pravilnik skupine

Grundfosova patentna politika mora prispevati k tehničnemu razvoju Skupine in z zaščito izumov zagotoviti optimalno izkoriščanje tehnologije, znanja in izkušenj Skupine.

Grundfos bo primarno usmerjen k varovanju izumov izdelkov, postopkov in proizvodnih metod.

Odločitev za zaščito izuma se mora narediti na podlagi ocene novosti, inovativnosti in ocene tveganja objave. To oceno mora izdelati segmentni tehnični vodja ali drug ustrezen tehnični vodja na visokem položaju skupaj s koordinatorjem patentov.

Patenti se morajo primarno sprejeti v imenu Grundfosa, drugače pa v imenu drugih podjetij Skupine, po predhodni odobritvi s strani uprave skupine za razvoj.

Patente in patentne prijave tekmecev je potrebno skrbno spremljati. Odgovornost nosi posamezni segmentni/funkcionalni direktor.

Ugovarjati je potrebno, kadar koli lahko s tem preprečimo izdajo konkurenčnih patentov, ki bi omejili tehnično in komercialno svobodo delovanja Grundfosa.

V povezavi z letnim plačilom patentnih pristojbin moramo oceniti obstoječe patente in patentne prijave z namenom odločitve, ali jih ohraniti v veljavi ali ne.

Segmentni tehnični vodja ali drug ustrezen tehnični vodja na visokem položaju mora v dogovoru s koordinatorjem patentov oceniti in podati odločitve v zvezi s patentiranjem, vzdrževanjem patentov in tudi z ugovori na patente in patentne prijave konkurentov.

Preden se predloži zahtevek za patent, se mora izvesti pregled/test novosti. Odstopanje od te zahteve se dovoli le pri nujnih zadevah.

Sporazumi o patentih in drugih neopredmetenih pravicah, vključno z dogovori o licencah, so predmet predhodne odobritve s strani uprave Skupine, koordinatorja patentov in pravne službe.


    Facebook Twitter LinkedIn