Proizvodnja

Proizvodnja

Proizvodnja - Pravilnik skupine

Glavni cilj proizvodnih podjetij je - v sodelovanju s skupinino organizacijo za prodajo in trženje - Grundfos stranke po vsem svetu oskrbovati z visoko kakovostnimi črpalkami in črpalnimi sistemi.

Grundfosova proizvodnja je organizirana v globalno mrežo enakih in sodelujočih proizvodnih enot. Vsaka posamezna proizvodna enota mora biti dovolj velika, da omogoča racionalno proizvodnjo, vendar ne tako velika, da je preveč težko vzdrževati visoko raven osredotočenosti na kupca in dobro sodelovanje med vodstvom in zaposlenimi.

Grundfos bo določil geografsko lokacijo proizvodnih enot na podlagi poslovnih vidikov, vključno z učinkovito in hitro servisno službo, varnostjo dobave, trženjem, proizvodnimi stroški, lokalno socialnimi razmerami in razpoložljivostjo kvalificirane delovne sile.

Skupina bo uporabila učinkovite in integrirane proizvodne sisteme in tako zagotovila, da bo proizvodnja dosegla visoko raven storitev dostave v obliki konkurenčnih časov dostave, visoke fleksibilnosti in izpolnitve dogovorjenih časov dostave.

Proizvodnja dejavno sodeluje s svojimi zaposlenimi in kompetencami v razvoju in uvajanju novih izdelkov. Proizvodnja mora poleg tega opredeliti nove proizvodne tehnologije in nadaljnji razvoj obstoječih proizvodnih tehnologij. Pri opravljanju teh nalog mora proizvodnja enako pomembno kot določiti cilje za izboljšanje donosnosti, logistike in kakovosti, preučiti tudi varčevanje z energijo, porabo virov in vpliv na okolje.

Proizvodnja izdelkov Grundfos mora primarno potekati znotraj Skupine. To pomeni, da bo skupina proizvajala izdelke in komponente, ki vsebujejo tehnologije strateškega pomena za podjetje Grundfos, medtem ko lahko proizvodnjo drugih komponent odda zunanjim izvajalcem - konkurenčnim poddobaviteljem. Odločitev za oddajo se lahko naredi le v sodelovanju s produkcijo Skupine in notranjim dobaviteljem.

Grundfos bo uporabil najbolj racionalne proizvodne metode z ustreznim upoštevanjem storitev za stranke, okolja in dobičkonosnosti.

Učinkovito upravljanje kakovosti bo zagotovilo, da bodo izpolnjene zahteve glede kakovosti.

Grundfos si bo povsod prizadeval za varovanje okolja primarno z uporabo okolju prijaznih in energetsko varčnih procesov, s preventivnim ravnanjem do okolja in sekundarno s sprejemanjem zaščitnih ukrepov.

Vse proizvodne enote morajo imeti dobro delovno okolje, ki temelji na sodelovanju posameznih zaposlenih. Cilj je visoka stopnja zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, kot tudi visoka skupna kakovost izdelkov, storitev in internih poslovnih procesov.

Standardna proizvodna oprema mora biti kupljena od zunanjih dobaviteljev, medtem ko bo Grundfosovo znanje uporabljeno za razvoj in izdelavo namenskih strojev in opreme.

Pred vlaganjem v dodatne proizvodne zmogljivosti se bo Grundfos prepričal ali je obstoječa proizvodna zmogljivost izkoriščena v celoti, ob upoštevanju zanesljivosti in prilagodljivosti dobave pa tudi količine zalog.

Vsi proizvodni objekti in obrati morajo biti vzdrževani na visokem nivoju varnosti ter izgleda in morajo biti - kot minimum - usklajeni z lokalno zakonodajo. Preventivno vzdrževanje proizvodne opreme mora zagotavljati, da lahko obratuje kadar koli.


    Facebook Twitter LinkedIn