Nakup

Nakup

Nakup - Pravilnik skupine

Vsi nakupi se izvedejo na podlagi dobrih poslovnih praks. To vključuje dolgoročne zahteve, kakovost, varnost dobave, okoljske vidike, ceno, kot tudi pogoje plačila in dobave. Pri pogajanjih z dobavitelji nabavna funkcija Skupine deluje na trden in odločen - ampak pošten - način.

Kot glavno pravilo, nakupi se opravijo na podlagi zahtev proizvodnje in časa dobave, ki mora biti najboljši možno dosegljiv čas za proizvodnjo. O dolgoročnih zahtevah bodo glavni dobavitelji vseskozi obveščeni.

Z nakupi na osnovi skupine bodo doseženi najbolj ugodni nakupi za Skupino. Ti nakupi naj se izvajajo v skladu s sporazumi o partnerstvu in okvirnimi sporazumi, kot tudi na podlagi jasno oblikovanih specifikacij.

Kot glavno pravilo, skupina bo sodelovala z dobavitelji, katerim kakovost, okolje, etika, prilagodljivost in varnost dobave predstavljajo prednostne naloge. Poleg tega bi morali biti dobavitelji finančno stabilni in takšne velikosti, ki omogoča poravnavo odškodnine Grundfosu v primeru neuspešne dobave ali upada kakovosti.

Skupina si bo za dosego tesnega sodelovanja in visoke varnosti dobave prizadevala za nakup večjih količin od posameznega dobavitelja.

Zaradi strateških razlogov bo morda potrebno geografsko razširiti nakupe; zaradi enakih razlogov mora biti pozornost vseskozi usmerjena v nakupe iz nizkocenovnih držav.

V sodelovanju z Grundfosovimi tovarnami bo Skupina redno ocenjevala možnosti za zunanje izvajanje dejavnosti.

Nabavna funkcija Skupine mora zagotoviti, da je prevoz usklajen in izveden na okolju najbolj prijazen in ekonomičen način.

Za dosego skupnih prednosti je s ključnimi dobavitelji potrebno ustanoviti partnerstva. Takšno sodelovanje vključuje zavezo k izmenjavi izkušenj in k skupnemu delu za zmanjšanje Grundfosovih nabavnih stroškov.

Če je mogoče, se nakupi opravijo neposredno od proizvajalcev.

Grundfosove stranke morajo kot dobavitelji dobiti preferenčni položaj, vse druge stvari so enake.

Pretok informacij med dobavitelji in Grundfosom je potrebno avtomatizirati z uporabo informacijske tehnologije v največji možni meri.

Plačilni pogoji morajo vedno šteti za aktiven parameter, nakupe pa je potrebno prilagoditi devizni politiki skupine.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati