Kakovost

Kakovost

Kakovost - Pravilnik skupine

Grundfos pripisuje velik pomen kakovostnemu konceptu kot sestavnemu delu celotne organizacije in zagotavljanje kakovosti smatra kot odločilen parameter za nadaljnjo rast Skupine.

Upravljanje kakovosti naj temelji na filozofiji "brez napak" in naj se izvaja na vseh stopnjah, od razvoja izdelka preko nakupa, proizvodnje in distribucije do trženja in servisa.

Vsi zaposleni imajo pravico in dolžnost izpostaviti naše pomanjkljivosti; in ko se odkrijejo napake ali tveganja za napake, ima kakovost največjo prioriteto.

Upravljanje kakovosti v razvojnem procesu mora biti usmerjeno k razvoju robustnih in zanesljivih izdelkov, ki imajo za stranke ustrezne funkcije in ki se lahko proizvedejo brez napak.

Upravljanje kakovosti v proizvodnji mora biti usmerjeno v proizvodnjo brez napak, ki temelji na visoki zmogljivosti procesov in polni odgovornosti zaposlenih za njihovo delo.

Dobaviteljevo zagotovilo kakovosti je potrebno preveriti in odobriti pred podpisom kupoprodajne pogodbe, za dosego nenehnih izboljšav pa jo je potrebno tudi redno revidirati

Izdelki in storitve notranjih in zunanjih izvajalcev izdelkov morajo izpolnjevati enake pogoje kot Grundfosovi lastni izdelki in procesi.

Zadovoljstvo trga in posameznih podjetij z izdelki in storitvami Skupine je potrebno redno spremljati in dokumentirati, na nezadovoljive rezultate pa se je potrebno nemudoma odzvati.

Certifikacijo sistema za upravljanje kakovosti morajo pridobiti vsa podjetja za razvoj in proizvodnjo.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati