Raziskave in razvoj

Raziskave in razvoj

Raziskave in razvoj - Politika

Razvoj novih izdelkov je treba načrtovati na podlagi dolgoročne ocene o zahtevi kupcev, na podlagi finančnih analiz ter ciljev rasti skupine.

Vse raziskave in razvojne projekte je potrebno ustrezno upravljati. Funkcija izdelka, nabavna cena ter vodenje časovnih razporedov in proračuna so pomembni parametri.

Poslovno razvojni center Grundfos je odgovoren za vzpostavitev in širitev tehnološke pripravljenosti na prednostnih območjih. Raziskave in razvojna funkcija morajo koristno uporabiti najnovejša razpoložljiva znanja.

Načeloma raziskave in razvoj izdelkov potekajo centralno. Mali oddelki za raziskave in razvoj so lahko ustanovljeni v posameznih podjetjih, če je to upravičeno s posebnimi okoliščinami in po odobritvi s strani uprave Skupine.

Raziskave in razvojne funkcije morajo osredotočiti svoja prizadevanja na razvoj proizvodov v skladu s poslovnim konceptom skupine.

Izdelki morajo, glede na funkcijo, kakovost in ceno, prispevati k zagotavljanju, da bo skupina še naprej postavljala trende v svoji proizvodni ponudbi.

Obstoječe izdelke je potrebno stalno analizirati, zato da bi izboljšali funkcije, kakovost in stroškovno učinkovitost.

Grundfos si bo v razvoju in izboljšavah vseh izdelkov prizadeval za razvoj najbolj energetsko varčnih in stroškovno učinkovitih izdelkov. Vedno je treba upoštevati vključevanje elektronike.

Razvoj izdelkov mora slediti skupnemu postopku projekta za celostni razvoj izdelkov in se praviloma izvaja s pomočjo navzkrižno funkcionalnih skupin pod enim skupnim vodjem projekta.

Ločitev tehnološkega razvoja in razvoja izdelkov bo zagotovila kratke razvojne čase in fiksne urnike. Novi izdelki se vedno oblikujejo na podlagi znane tehnologije.

Če je le mogoče, naj bodo izdelki izdelani s ponovno uporabo ali recikliranjem materialov. Proizvod in embalažo mora biti mogoče odstraniti na varen način.

Zasnova izdelka je pomemben element blagovne znamke Grundfos. Preko skupne politike oblikovanja bomo vzdrževali in izboljševali zasnovo izdelka.

Pomembno je zagotoviti, da Grundfosovo znanje in izkušnje o razvoju izdelkov in proizvodnih procesih niso na voljo nepooblaščenim osebam.

Skupina bo v prvi vrsti razvijala lastno namenske stroje in opremo, medtem ko je serijsko opremo potrebno kupiti. Zasnovo zgoraj navedene opreme je potrebno uskladiti z raziskavami in razvojno funkcijo.

Razvojna funkcija cilja k pridobivanju visoke stopnje dodane vrednosti. Zasnova in konstrukcija izdelka morata prispevati k nizkim celotnim stroškom, vključno z nizkimi servisnimi stroški. Nerjaveče jeklo je značilna lastnost Grundfosa in bi se moral uporabljati kot inženirski material, kolikor je to s tehničnega in finančnega vidika le mogoče.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati