Servis

Servis

Servis - Pravilnik skupine

Skupina smatra servis kot odločilen parameter za nadaljnjo rast. Skupina gleda na servis kot na samostojno poslovno področje, ki se mora razviti na trdni finančni podlagi.

Skupina bo dejavno tržila servis pri posameznih tržnih segmentih in ohranjala visoko servisno raven, zato da bi strankam omogočila hiter in učinkovit servis.

Servis Skupine vedno obsega izdelke Grundfos, kot tudi črpalke drugih znamk, izvajati pa ga mora dobro usposobljeno osebje.

Vsako podjetje Grundfos je na svojem trgu odgovorno za učinkovit servis.

Lokalno podjetje Grundfos ima pravico do pogodbe, s katero lahko servisne obveznosti v zvezi z izdelki Grundfos izvajajo lokalni servisni partnerji. Taki servisni partnerji morajo imeti strokovno znanje in izkušnje ter odobrena orodja, potrebna za opravljanje servisnih opravil.

Ko Grundfos ali trgovec izve, da se bodo izdelki Grundfos preprodali tretji državi, mora zagotoviti, da se v tem tržnem območju izdelki lahko tudi servisirajo.

Grundfos izdelke bo servisiral Grundfos ali trgovec znotraj svojega tržnega področja, ne glede na državo, od katere so bili kupljeni izdelki.

Ko trgovec ali servisni partner izvaja servis, bo Grundfos dal potrebno znanje, izkušnje in material, ki ga ima na voljo. To znanje se mora obravnavati zaupno.

Grundfos bo servisnemu osebju zagotovil objekte za usposabljanje. Za servis in popravila izdelkov Grundfos je treba uporabiti navodila, orodja, opremo in preskusne objekte, določene ali odobrene s strani Grundfosa.

Pri servisu izdelkov Grundfos gre lahko za popravilo ali zamenjavo izdelkov. Za popravilo in sestavljanje nadomestnih proizvodov je potrebno uporabiti nove ali obnovljene dele, ki ustrezajo specifikacijam Grundfos.

Zamenjani in popravljeni izdelki morajo biti označeni v skladu s standardi Grundfos. Popravljen ali zamenjan izdelek mora biti v skladu z enakimi tehničnimi specifikacijami kot originalni izdelek.

Servisni oddelki Grundfos prejmejo popravilo ali obvestilo o načinu odstranitve izrabljenih izdelkov.

Ukinjeni izdelki bodo servisirani še 10 let po prekinitvi njihove proizvodnje. Lahko pa se Grundfos odloči za dobavo nadomestnih proizvodov.

Poročilo o neuspehu bo izdelano v skladu s standardi Grundfos.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati