Vodenje zakladnice

Vodenje zakladnice

Vodenje zakladnice - Pravilnik skupine

Grundfos cilja na ustrezno kapitalizacijo v Skupini delujočih podjetij. Ta kapitalizacija mora biti usklajena z Grundfos Finance A/S. Sedanja struktura kapitala mora biti pri povečanju kapitala upoštevana, da zagotovi ustrezno kombinacijo kratkoročnih in dolgoročnih posojil. Če je le mogoče, se mora zadolževanje vršiti preko Grundfos Finance A/S. Kapital je potrebno postaviti na najboljših pridobljenih pogojih poslovanja. Kot glavno pravilo velja, da morajo biti posojila posameznih podjetij Grundfos v lokalni valuti.

Skupina bo zagotovila varnost za posojila podjetij, če bo to zagotovilo boljše posojilne pogoje ali nižje obrestne mere. Nobeno podjetje Grundfos ne more zagotoviti varnosti za svoja posojila in kredite brez predhodnega dogovora z Grundfos Finance A/S.

Kot glavno pravilo velja, da vsako podjetje imenuje dva bankirja v sodelovanju z Grundfos Finance A/S.

Pretoke plačil je potrebno nadzorovati tako, da so stroški prenosa denarja minimalni in da je znesek pasivnega kapitala omejen.

Skupina bo zmanjšala finančna tveganja, ki jih povzročajo devizna in obrestna nihanja. Grundfos Finance A/S morajo s tem ravnati v skladu s smernicami, ki jih odobri uprava Skupine in upravni odbor Grundfos Management-a A/S.

Skupne likvidnostne rezerve Skupine morajo biti na ravni, ki zagotavlja absorbcijo velikih nihanj prihodnih in odhodnih plačil. Presežek likvidnosti v delujočih podjetjih mora biti ponujen Grundfos Finance A/S. Skupina si bo prizadevala imeti zadostne finančne rezerve, da bo lahko zagotovila pokritje kratkoročnih kapitalskih zahtev ter kapitalskih zahtev v zvezi s strateškimi naložbami v prihodnosti.


    Facebook Twitter LinkedIn