Grundfos vrednote

TRAJNOSTNO

TRAJNOSTNO

Grundfos izvaja svojo dejavnost na odgovoren in vse bolj trajnosten način. Izdelujemo izdelke in rešitve, ki pomagajo našim strankam zaščititi naravne vire in zmanjšati vpliv na podnebje. Prevzemamo aktivno vlogo v družbi, ki nas obdaja. Grundfos je družbeno odgovorno podjetje. Skrbimo za naše ljudi - tudi za tiste s posebnimi potrebami.

ODPRTI IN VREDNI ZAUPANJA

ODPRTI IN VREDNI ZAUPANJA

V Grundfosu delamo tisto, kar govorimo in govorimo tisto, kar delamo. Komunikacija med nami in s svetom okoli nas je odprta in odkrita. Dejstva dajemo na mizo - tudi takrat, ko to ni prijetno.

OSREDOTOČENI NA LJUDI

OSREDOTOČENI NA LJUDI

Grundfos so naši ljudje. Razvijamo posameznika. Vsi v Grundfosu imajo strast in sposobnosti. Vsakdo imajo moč vplivati​​. Vsi se morajo počutiti spoštovane in cenjene.

NEODVISNI

NEODVISNI

Glavni delničar Grundfosa - zdaj in v prihodnosti - je fundacija Poul Due Jensen. Dobiček je sredstvo za rast - ne cilj sam po sebi. Vseskozi skrbimo za zdrave finančne temelje.

PARTNERJI

PARTNERJI

Grundfos ustvarja vrednost s pomočjo tesnih odnosov s strankami, dobavitelji in drugimi interesnimi skupinami. Smo globalno podjetje, ki gradi na lokalnem podjetništvu. Menimo, da raznolikost poganja inovacije in rast.

NEUSMILJENO AMBICIOZNI

NEUSMILJENO AMBICIOZNI

V Grundfosu si nikoli ne nehamo postavljati izzivov hitreje ustvariti boljše rešitve. Ponosno zagotavljamo vrhunsko kakovost v vsem, kar počnemo. Prikazujemo vodstvo in uvajamo inovacije prihodnosti.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati