Zaščita kotla

ZAŠČITA KOTLA – INTELIGENTEN NAČIN

Heating system

OPIS

Brez črpalke s fiksno hitrostjo.

Črpalka zaščite kotla deluje na podlagi dejanske temperature kotla, ki je običajno najhladnejši del kotla in kjer mora biti zagotovljena minimalna temperatura.

Zahtevana minimalna temperatura, določena s strani proizvajalca kotla, je torej vedno zagotovljena

PREDNOSTI:

·Zmanjšani stroški delovanja črpalke

·Zagotovljeni optimalni pogoji kotla

IZDELKI:

MAGNA3

Sorodne teme