Glavni obtočni sistem

GLAVNI OBTOČNI SISTEM– INTELIGENTEN NAČIN

GLAVNI OBTOČNI SISTEM– INTELIGENTEN NAČIN

OPIS

Načelo krmiljenja ohranja konstanten diferencialni tlak na zunanjih napajalnih vodih.

Glavni obtočni sistem je opremljen s hitrostno krmiljenimi črpalkami v povezavi s tlačnim senzorjem. Ta senzor je postavljen na točko v sistemu, kjer mora biti zagotovljen minimalen diferencialni tlak. To pomeni optimalno delovanje v terciarnih hladilnih zankah.

PREDNOSTI:

  • S povečanjem pretoka je dobavljen potreben diferencialni tlak za kompenzacijo izgube v ceveh
  • Pri večjih hladilnih sistemih lahko glavni cirkulatorji delujejo pri relativno nizkem tlaku, vsaka zanka pa ima svojo lokalno črpalko
  • Zmanjšanje skupne potrošnje električne energije
  • Vsaka naprava deluje pri optimalni temperaturi, zaradi česar so posamezne naprave neodvidsne od celotne obremenitve hladilnega sistema – neodvisne od razpoložljivega tlaka
  • Samodejno se prilagodi bremenu na terciarnih hladilnih zankah

IZDELKI:

NBE, NKE, TPE

Sorodne teme