Zaščita kotla

ZAŠČITA KOTLA – INTELIGENTEN NAČIN

ZAŠČITA KOTLA – INTELIGENTEN NAČIN

OPIS

Brez črpalke s fiksno hitrostjo.

Črpalka zaščite kotla deluje na osnovi dejanske diferencialne temperature.

Zahtevana minimalna temperatura (specificirana s strani izdelovalca kotla) je tako vedno zagotovljena.

PREDNOSTI:

  • Znižani stroški delovanja črpalke
  • Zagotovljeni optimalni pogoji kotla

IZDELKI:

CR, CRE, CUE, NB, NBE, NK, NKE, RPI, TP, TPE

Related topics