Vnos kmetijske vode

Pregled

Pregled

Namakanje se začne s pridobivanjem vode za pridelek iz podtalnice ali površinske vode iz kanala ali ribnika za shranjevanje. Črpalke, ki se uporabljajo pri vnosu vode, se morajo kosati s spreminjajočimi se razmerami nad in pod zemljo, kar vpliva na tlak in pretok, zahtevan od dneva do dneva in od sezone do sezone.

Črpalni sistem mora biti sposoben zagotoviti ustrezno količino tlaka in pretoka v šobi. Običajno je bila voda distribuirana od vodnega vira pri nizkem ali stalnem pritisku črpalk, delujočih pri enotni hitrosti, kjer je preprosta rešitev prevelika črpalka. Vendar pa je to potratno - energije, vode in finančne naložbe kmeta.

Grundfos nudi črpalke s spremenljivo hitrostjo, ki so sposobne prilagoditi svojo tlačno višino in pretok ter tako izravnati spremembe v vodni gladini in posledično zmanjšati stroške energije. Če je potrebno filtriranje pri vnosu vode, inteligentne črpalke zagotovijo, da čez čas ne pride do zmanjšanega pritiska na šobi.

Predanost sodobnemu namakanju kmetijskih zemljišč

Grundfos lahko dobavi črpalne rešitve za namakanje, ki zmanjšujejo stroške energije, varujejo vodne vire in ohranjajo storilnost na vrhuncu. Naše strokovno znanje in tehnologija črpanja zagotavljata enakomerno pokritost, kljub spremenljivim pogojem. Grundfos ponuja najširšo linijo namakalnih črpalnih sistemov v industriji. Naši črpalni sistemi so učinkoviti, preizkušeno zanesljivi in zasnovani za brezhibno delovanje v sodobnih postopkih kmetovanja.

Ni važno, kako velika ali majhna je aplikacija, Grundfos zagotovi potreben tlak in pretok za sodobno namakanje kmetijskih zemljišč. Črpalke s spremenljivo hitrostjo in enostavno integrirani krmilniki se samodejno odzivajo na spreminjajoče se razmere in zahteve po ohranjanju tekočih stroškov na minimumu. Vsak sestavni del sistema je zasnovan za brezhibno delovanje z naslednjim.

Povezane aplikacije
Moderni črpalni sistemi

Sodobni črpalni sistemi za sodobno kmetijsko namakanje

Sodobno kmetijsko namakanje je zapleten preplet trajnostne rabe energije in vode, tržnih razmer ter uporabe izkušenj in znanja, da se zagotovi najboljši načrt za namakalne aplikacije. Razumevanje preteklih praks, današnjih problemov vode in energije in razvoj v tehnologiji črpalke - vse to prispeva h gradnji črpalnih sistemov, ki kar najbolje ustrezajo potrebam sodobnega kmetijstva.

Izzivi v kmetijstvu zahtevajo nove tehnologije za povečanje produktivnosti. Kmetijski trg se hitro spreminja in današnji kmetje se ne morajo zanašati na tehnologijo in prakse preteklosti.
Da bi ohranili visoko produktivnost in ostali konkurenčni na trgu kmetijskih proizvodov, se morajo kmetje bolj osredotočati na dobičkonosnost, ki vključuje energijsko optimizacijo in boljšo uporabo vodnih virov. In tukaj črpalni sistemi igrajo ključno vlogo

Kaj je namakanje?
Preprosto povedano, namakanje je umetna aplikacija vode koreninam rastlin, z namenom pomagati pri gojenju kmetijskih pridelkov. Namakalnemu sistemu se lahko dodajo gnojila in kemikalije, namakanje pa igra tudi pomembno vlogo pri varovanju pred zmrzaljo.

Uspešno kmetijstvo je odvisno od dejstva, ali imajo kmetje zadosten dostop do vode. Če pogledamo nazaj v sredino prejšnjega stoletja, je takrat prevladovalo mnenje, da je voda neskončen vir. Danes se zavedamo, da je voda vir, ki ga je treba obvladati. To ni le vprašanje povečanega števila ljudi, pač pa ljudje danes porabijo tudi več kalorij in jedo več mesa, kar posledično zahteva več vode za proizvodnjo hrane.

Poraba energije je pereče vprašanje tudi za sodobnega kmeta. Energija za namakalne črpalke je eden največjih posamičnih stroškov kmetov, a se mnogi še vedno ne zavedajo, kako veliki so lahko potencialni prihranki učinkovitejše rabe energije.

Sodobno kmetijstvo potrebuje namakalne rešitve, ki optimizirajo namakalno enotnost, zmanjšajo stroške energije, varujejo vodne vire in ohranjajo produktivnost na višku. Kmetijski trg se spreminja, te spremembe pa zahtevajo večji poudarek na uporabi znanja, izkušenj in skupnih rešitev namakanja, ki vključujejo vse sestavne dele.

Kaj je treba upoštevati pri pridobivanju vode za pridelek
Namakanje se začne s pridobivanjem vode za pridelek iz podtalnice ali površinske vode iz kanala ali ribnika za shranjevanje. Sledi priprava vode, če je to potrebno, in morda dodajanje gnojil ali kemikalij. Ne nazadnje, voda je dobavljena pridelku z uporabo različnih tehnik, kot npr. poplavljanje, namakanje s škropilci ali kapljična/mikro sprej aplikacija.

Mehanski škropilni sistemi, kot npr. krožno namakanje, so učinkoviti za pokrivanje velikih površin. Takšni sistemi so običajno povezani s črpalko, ki lahko dovaja potrebno količino vode in pritiska - in še veliko več, za vsak slučaj. Ventil bo običajno uravnal presežno količino pretoka in pritiska.

Kapljično in mikro-sprej (razprševanje) namakanje je namenjeno aplikacijam z nizkim tlakom, kjer obstaja zahteva za zmanjšanje potencialnega izhlapevanje in odtekanja, kolikor je to mogoče. Ohranjanje konstantega tlaka je ključnega pomena za zagotavljanje enotne aplikacije po vsakem območju v sistemu, to pa je, ob ustreznem upravljanju, lahko tudi najbolj energetsko učinkovit način namakanja. Doseganje tega zahteva, da lahko sistem kompenzira za spremembe v pretoku in tako zagotovi konstanten tlak, ko se cone priklapljajo in izklapljajo.

Grundfos Hydro MPC sistem za dvig tlaka, opremljen z Grundfos CRE - črpalke, vodene s pogonom s spremenljivo hitrostjo - je sposoben prilagoditi se spreminjajočim se razmeram in zagotoviti stalen pritisk.

Tradicionalni pristopi in črpalne rešitve
Umikanje podzemne vode običajno vključuje potopne ali vertikalne turbinske črpalke, ki so sposobne pripeljati vodo na površje. Za vnos površinske vode, pa so centrifugalne črpalke v različnih sestavah, split case in end suction črpalke tradicionalne rešitve.

Te črpalke se morajo kosati s spreminjajočimi se razmerami nad in pod zemljo, kar vpliva na tlak in pretok, zahtevan od dneva do dneva in od sezone do sezone. Črpalni sistem mora biti sposoben zagotoviti ustrezno količino tlaka in pretoka v šobi. Preprosta rešitev je prevelika črpalka, ki lahko vzdrži tudi najslabši možen scenarij. Toda rezultat je, da črpalka skoraj nikoli ne deluje na svoji optimalni delovni točki. Proizvajala bo preveč pritiska in porabila preveč energije, kar ni nikakor produktivno.

Običajno je bila voda distribuirana od vodnega vira - bodisi podtalne vode ali površinske vode iz kanala ali ribnika za shranjevanje - pri nizkem ali stalnem pritisku črpalk, delujočih pri enotni hitrosti. Dobava vode do pridelka je potekala od šob, kjer je bil poudarek na pokritosti površine, ne da bi se pozornost posvečala odtekanju, izhlapevanju in odnašanju vetra. Spremljanje vlažnosti tal, da se zagotovi enakomerna porazdelitev po namakalni površini, je razmeroma nova disciplina.

Vendar pa je upravljanje pritiska že dolgo pereče vprašanje in že več let se tako uporabljajo ventili za zmanjševanje tlaka v sistemu. Vendar pa je namestitev ventilov draga, ti pa zahtevajo tudi pogosto servisiranje in zamenjavo, njihovo delovanje pa porabi veliko energije.

Če si predstavljamo, da je sodoben kmetijski namakalni sistem avto in črpalka njegov motor, ali bi bilo smiselno ves čas voziti avto s polno hitrostjo in nadzorovati hitrosti z zavorami? To je zelo pogost pristop namakalnih črpalk.

Če je črpalka specificirana za neprekinjeno delovanje na najvišji ravni - na primer, ko gre za namakanje kotov - se zapravlja energija. Različne zahteve za optimalno porabo energije pri krožnih aplikacijah je mogoče enostavno izpolniti s črpalkami s spremenljivo hitrostjo. To ponuja velike prihranke pri energiji ob hkratnem ohranjanju pritiska.

Soočanje z izzivi sodobnega kmetijstva
Popolni črpalni sistemi, namesto velikih, izoliranih črpalk, so prihodnost. Na primer, drago in zamudno uporabo ventilov za zmanjšanje tlaka, z namenom vzdrževanja konstantnega tlaka, je mogoče odpraviti z naložbo v krmilnike črpalk za učinkovito upravljanje tlaka. To dolgoročno prihrani stroške, tudi s storitvami, in zmanjšuje porabo energije.

Enako lahko rečemo za uporabo ventilov v namakalnih sistemih z razpršilci. Veliko boljši pristop bi bila uporaba črpalke s spremenljivo hitrostjo in senzorja tlaka na krožnem namakalcu, ki bi nato samodejno prilagajal delovanje črpalke tako, da bi to ustrezalo zahtevam namakalca. To zagotavlja večjo enotnost namakanja in ohranja stroške energije na minimumu. Krmilnik črpalke ponuja dodatno prednost zaščite črpalke pred suhim tekom ali nepravilnostmi napajanja ter podaljšuje življenjsko dobo črpalke.

Dvigi in padci vodne gladine pod zemljo in na površini bistveno spremenijo specifikacije za črpalni sistem, saj te spremembe povzročijo spremembo tlačne višine. Črpalka z enotno hitrostjo, namenjena za dvig iz najnižje ravni vode, bo v primeru visoke ravni vode zapravljala energijo. Črpalke s spremenljivo hitrostjo pa so, po drugi strani, sposobne prilagoditi svojo tlačno višino in pretok, da bi kompenzirale za spremembe v gladini vode, s tem pa tudi zmanjšajo račun za energijo.

Obseg aplikacij črpalk v kmetijskem namakanju je velik in raznolik. Ključ do uspeha je uporaba inteligentnih nadzorov črpalk, ki so namenjeni za določeno uporabo.

Oblikovanje sodobnega namakalnega sistema
Razmišljati moramo preko posebnih uporab v namakanju na nove načine, predvsem pa moramo vključiti načrt namakalnega sistema v uporabo. Črpalke morajo biti veliko bolj integrirane z ostalimi deli namakalnega sistema. To pomeni, da mora biti črpalka zasnovana tako, da ustreza ostali opremi za namakanje, ali pa mora biti oprema za namakanje zasnovana tako, da ustreza črpalki.

Sedanji pristop namestitve črpalke, ki lahko vedno zagotovi več kot dovolj vode, se konča z zapravljanjem denarja in energije. Če se vrnemo na metaforo črpalke-kot-motorja: Nakup prevelikega motorja za naknadno namestitev v vaš avto, vas bo drago stal, hkrati pa to ne zagotavlja udobne in stroškovno učinkovite (v smislu goriva) vožnje!

Prenesimo to razmišljanje v namakalni sistem, kjer mora črpalka storiti več, kot le pripeljati vodo v cevi, da bi bila učinkovita. Na primer, dodajanje pogona s spremenljivo hitrostjo izboljšuje učinkovitost dviga podtalnice, če jo črpamo neposredno v namakalni sistem. Vnos površinske vode in distribucijo je moč izboljšati z uporabo sistemov za dvig tlaka z več črpalkami (multi-pump), krmilni sistemi in sistemi nadzora pa nadalje zagotavljajo zanesljiv pretok vode z zaščito črpalke pred suhim tekom, okvarami motorja ali nepravilnostmi električnega napajanja.

Vsi ti elementi morajo biti v celoti vključeni v načrtovanje, da bi zagotovili koristi, ki jih sodoben črpalni sistem namakanja lahko ponudi. Ohranjanje pravilnega tlaka in pretoka v ceveh in na šobi pomeni več vode na kWh in varčevanje z energijo, ki v kmetijstvu predstavlja enega največjih stroškov.

Prej smo razpravljali o pomenu ohranjanja konstantnega tlaka v krožnem namakalnem sistemu. To postane zelo pomembno, če je krožni namakalec opremljen s končno pištolo in morda celo kotnim delom. Takoj, ko prideta na vrsto pištola ali kotni del, bo pritisk v glavni cevi padel, to pa bo vplivalo na namakalno enotnost.

Rešitev je zamenjava glavne črpalke krožnega namakalca s črpalko, ki vsebuje pogon s spremenljivo hitrostjo, ki se bo nemudoma odzvala na padec tlaka, ko bosta prišla na vrsto končna pištola ali kotni del. V taki konfiguraciji je mogoče ohraniti enak pritisk v vseh škropilcih in s tem zagotoviti visoko enotnost.

Pri sodobnem sistemu črpanja ne gre samo za črpalke. Pogoni s spremenljivo hitrostjo, inteligentni nadzor in daljinsko upravljanje - vse to zahteva integracijo vseh sestavin v namakalni sistem.

Prihodnost: popolne rešitve, prilagojene aplikaciji
Razvoj, opisan zgoraj, kaže na potrebo po natančni preučitvi celotnega namakalnega sistema in integraciji vsake sestavine, glede na aplikacijo. To zahteva izkušnje in znanje ter sposobnost slediti vodi od izvira do pridelka, od pritoka vode, obdelave in distribucije vode, do namakanja - vse podrobno spremljano in regulirano skozi celoten proces.

Sodobno kmetijstvo zahteva širše razumevanje integracije komponent, sistem pa mora zagotoviti, da lahko kmet odgovori na vprašanja porabe energije in oskrbe z vodo, in sicer z izolacijo območij, kjer lahko doseže prihranke in poveča dobiček na hektar.

Tega ni moč izvesti v izolaciji; vse pomembne lokalne razmere je treba dodati v enačbo, npr. stanje zemlje, pridelek, topografija in vremenski vzorci. Nadzor črpalke, vključno s spremljanjem in inteligentnim upravljanjem, je pot prihodnosti.

Prihranki energije čakajo - in ti niso majhni. Dodatna korist za kmeta je, poleg nižjih stroškov poslovanja, bolj natančna distribucija vode pridelku in posledično boljša letina, večja donosnost ter boljše upravljanje vode, kar zagotavlja trajnostno kmetijstvo v prihodnosti.

Kontakt
Prodajna podjetja

Telefon

01/ 568 06 10

Faks

01/ 568 06 19

Naslov

Tehnološki park 22a
1125 Ljubljana
Slovenija

Spletna stran

http://www.grundfos.si

Prodajna oseba odgovorna za:

  • Slovenia
Servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Faks

01/ 568 06 19

Naslov

Tehnološki park 22a
1125 Ljubljana
Slovenija

Spletna stran

http://www.grundfos.si

Prodajna oseba odgovorna za:

  • Slovenia