Distribucija vode

Pregled

Pregled

Zanesljiva, čista in varna distribucija pitne vode v domove in podjetja je očitna prednostna naloga vseh dobaviteljev vode. Vendar pa lahko uhajanje in prelivanje vode vodnogospodarska podjetja stane veliko več, kot le voda, izgubljena iz distribucijskega sistema.

Kako je voda distribuirana, je odvisno od topografije in lokalnih predpisov. Za doseganje najboljših rezultatov se pogosto uporablja kombinacija gravitacijskih cevi in sistema tlačnih cevi. Grundfos lahko dobavi črpalke in krmilnike za celoten vodovodni sistem, vključno z glavnimi in lokalnimi črpalnimi postajami, kar zagotavlja zanesljivo vodenje tlačnih con skozi celotno omrežje cevi.

Z učinkovitim nadzorom tlaka lahko Grundfos pomaga zmanjšati stroške in omejiti izgubo vode v vodovodu. To naredimo z nadomeščanjem presežka pritiska v sistemu cevi in z zmanjšanjem vodnega udara, ki povzroča nove luknje.

Grundfosova Distribucija v odvisnosti od povpraševanja je več-črpalna rešitev, delujoča pri sorazmernem tlaku, pri čemer je sistem oblikovan za dobavo točno toliko pretoka, kot je potreben pri zahtevanem pritisku, s številnimi črpalkami, delujočimi na točki najboljšega izkoristka, namesto ene velike črpalke. Grundfos Control MPC omogoča nadzor proporcionalnega tlaka, postopen dvig in spust, kaskadno delovanje do šest črpalk ter spremljanje in nadzor z jasnimi tekstovnimi sporočili. Grundfos Control MPC deluje z vsemi tipi črpalk in ponuja precejšnje ekonomske koristi, izhajajoče iz varčevanja z energijo in zmanjšanja izgub uhajanja.

Trajnost vodovodnih sistemov zahteva, da je črpalna rešitev trajna, kar zagotavlja stroškovno učinkovito in nemoteno delovanje. Grundfos ima desetletja izkušenj v razvoju krmilnih in nadzornih sistemov za črpanje in proizvaja lastne motorje za črpalke za vse vrste tekočin in tokovne zahteve. To zagotavlja popolno ujemanje s hidravliko, motorji, električnimi in vsemi drugimi mehanskimi komponentami, ki sestavljajo celovito rešitev črpanja, kar zagotavlja najboljšo možno učinkovitost.

Visoko učinkoviti motorji, ki jih je razvil Grundfos, z ali brez integriranega ali zunanjega pogona s spremenljivo frekvenco, dosegajo in v nekaterih primerih celo presegajo zahteve, določene z zakonodajo o motorni učinkovitosti po vsem svetu. Glede na to, da v povprečju 85% stroškov življenjskega cikla običajnega črpalnega sistema predstavljajo stroški energije, lahko prehod na motorne tehnologije z visokim izkoristkom pomeni znižanje stroškov življenjskega cikla do 50% in zmanjšanje vpliva na okolje.

Sistemi za krmiljenje in nadzor povečujejo možnosti za izboljšanje učinkovitosti in zanesljivosti. Grundfos ponuja zunanje pogone s spremenljivo hitrostjo (Grundfos CUE), namenske krmilnike (Dedicated Controls) in internetno podprti nadzor (Grundfos Remote Management), ki so v celoti vključeni v črpalni sistem. Namenski krmilniki omogočajo enostavno krmiljenje funkcij črpalke z enostavnim vmesnikom SCADA. Grundfos sistemi spremljanja in nadzora vključujejo plug-and-play (vključi in predvajaj) komunikacijske vmesnike, ki komunicirajo z 95% komunikacijskih standardov, ki so na voljo na trgu.

Grundfosove rešitve so izdelane posebej za črpalne naprave in vsi deli so v celoti vključeni že od samega začetka. Analize stroškov življenjskega cikla so pokazale, kako ta na videz zapleten in drag proces rezultira v oprijemljivih koristih za lastnike. Grundfos ostaja z vami in vašimi črpalkami ves čas trajanja - ponuja vam sporazum o zagonu, ki zagotavlja pravilno montažo in servisne pogodbe, ki zajemajo vse možnosti, od rednega vzdrževanja do rezervnih delov in revizije črpalk.

Povezane aplikacije
Upravljanje pritiska

Distribucija v odvisnosti od povpraševanja

Vodnogospodarske družbe še naprej namenjajo znatna sredstva za reševanje vprašanj, povezanih z vodo brez prihodkov (NRW). Voda brez prihodka je voda, ki je bila proizvedena in izgubljena, preden je dosegla kupca, kar posledično pomeni zapravljanje denarja vodnih podjetij. Mednarodna vodna zveza (IWA) je razvila podrobno metodologijo za ocenjevanje različnih komponent vode brez prihodka in identificirala naslednje elemente: neobračunana dovoljena poraba, očitne izgube, kot npr. tatvine vode in merilne netočnosti, in dejanske izgube.

Grundfos je še posebej primeren za zmanjšanje in nadzor dejanske izgube, ki se pojavi zaradi uhajanja iz odprtin v ocevju. Grundfos vam lahko pomaga na dva načina - s precejšnjim zmanjševanjem presežka tlaka v sistemu cevi in z zmanjšanjem tveganja za vodni udar, ki povzroča nove luknje. Rešitev je v obeh primerih Grundfos Control MPC.

Pomembno je zmanjšati izgube uhajanja

Zmanjšanje uhajanja in prelivanja zahteva pobude, kot npr. povečanje hitrosti odkrivanja uhajanja, optimizacija upravljanja dobička in oblikovanje strategije za upravljanje tlaka. Upravljanje pritiska je zdaj priznano kot bistveno za učinkovito upravljanje uhajanja.

Bistvo tipične strategije je zmanjšati izgube obstoječih puščanj in zmanjšati tveganje za nova puščanja. Od metod, ki so na voljo za upravljanje tlaka (znižanje tlaka, ublažitev udara in nadzor ravni), je znižanje tlaka najpogostejša in ponuja več pristopov. Grundfos je razvil sisteme za podporo sistemu upravljanja tlaka - in ti so vključeni v naše črpalne rešitve.

Presežek tlaka in vodni udar sta glavna krivca

Presežek tlaka v sistemu, ki se pojavi ob šibkem toku, je glavni krivec za povečanje izgub v obstoječih puščanjih. Funkcionalnost proporcionalnega tlaka, vgrajena v Grundfos Control MPC, je edinstveno orodje za odpravljanje tega presežka. Krmilnik nadzira pogoje sistema, zaznava povečanje tlaka v sistemu in ustrezno prilagodi nastavljeno točko. Potrošnik ne zazna spremembe tlaka v pipi, vendar je uhajanje občutno zmanjšano.

Najbolj znan v Grundfos Hydro MPC napravi za dvig tlaka z navpično večstopenjsko centrifugalno črpalko (CR), se Grundfos Control MPC uporablja tudi pri drugih sistemih (ne le CR črpalkah).

Pomemben dejavnik novih puščanj vode je vodni udar. Ta pojav, ki ga povzročajo nenadne spremembe momenta v cevnem sistemu, je mogoče zmanjšati ali odpraviti z zmanjšanjem hitrosti tekočine, postopnim dvigom/spustom, ali zmanjšanjem velikosti črpalke. Paketi programske opreme za analizo so na voljo že danes; ti se razlikujejo po kompleksnosti, odvisno od procesov.

Primer za to je, kako se je mogoče izogniti nenadnim spremembam momenta, ki povzročajo vodni udar, s postopnim dvigom in spustom. To je standardna, predprogramirana funkcijo Grundfos Control MPC.

Nadzor vode brez prihodka (NRW) in optimizacija sistema črpalk

Uhajanje in prelivanje vode lahko vodnogospodarska podjetja stane veliko več, kot le voda, izgubljena iz distribucijskega sistema. Strankam je vedno na voljo Grundfosovo znanje za zaščito sistema črpalk pred škodljivimi vplivi vodnega udara in presežka pritiska.

Z analizo sistemskih pogojev in vzorcev potrošnje, bodo Grundfos strokovnjaki ocenili možnosti za vsako distribucijsko omrežje. Naša priporočila temeljijo na ekonomski stopnji puščanja in razpoložljivih sredstvih za ohranjanje strategije upravljanja tlaka.

Na primer, velika črpalka ima velik efekt vodnega udara; to je dejavnik vztrajnostni črpalke. Manjše črpalke zmanjšujejo tveganje vodnega udara in vključujejo manjše kapitalske naložbe in operativne stroške ter zmanjšujejo porabo energije in izgube uhajanja.

Nadzor proporcionalnega tlaka je edinstven Grundfosu.

Nadzor proporcionalnega tlaka, ki samodejno optimizira porabo energije in zmanjšuje izgubo vode, je edinstvena rešitev podjetja Grundfos. V Control MPC nadzor proporc. tlaka nadomesti presežek sistemskega pritiska s samodejnim prilagajanjem nastavljene točke na dejanski tok. V situacijah z visokim nizkim, je izguba tlaka v ocevju razmeroma visoka. Če je izguba tlaka v ocevju enaka 1 bar, je treba izstopni tlak sistema nastaviti na 6 barov, da bi dobili sistemski tlak 5 barov.

V razmerah nizkega pretoka, je lahko izguba tlaka v cevnem sistemu le 0.2 bar. To bi povečalo sistemski pritisk na 5.8 barov, če je nastavitvena točka nastavljena na 6 barov. Presežek 0.8 bara predstavlja odvečno porabo energije in obremenjuje glavno omrežje cevi.

Za izravnavo presežka sistemskega tlaka, funkcija proporcionalnega tlaka samodejno zmanjša izhodni tlak na 5.2 barov in s tem precej zmanjšanja porabo energije in količino vode brez prihodka (NRW).

Prenosi

Prenosi


Distribucija v odvisnosti od povpraševanja

Distribucija v odvisnosti od ...

Zanesljiva in stroškovno učinkovita distribucija vode.


Priročnik črpalke

Priročnik črpalke

Priročnik za dimenzioniranje in optimiziranje zanesljivih črpalnih sistemov.


DOP (DDD)

Distribucija v odvisnosti od ...

Distribucija v odvisnosti od povpraševanja zagotavlja znatno zmanjšanje izgub uhajanja in stroškov energije.


profil

Stopite korak nazaj...

Poglejte večjo sliko.


Distribucija vode

Prenesi

Primer dobre prakse - Romunija


Distribucija vode brošura

Prenesi

Distribucija vode - brošura


Kontakt
Lokalno prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Faks

01/ 568 06 19

Naslov

Tehnološki park 22a
1125 Ljubljana
Slovenija

Spletna stran

http://www.grundfos.si

Prodajna oseba odgovorna za:

  • Slovenia
Lokalni servisni center

Telefon

01/ 568 06 16

Faks

01/ 568 06 19

Naslov

Tehnološki park 22a
1125 Ljubljana
Slovenija

Spletna stran

http://www.grundfos.si

Prodajna oseba odgovorna za:

  • Slovenia